تعبير خواب آهک

 

 • تعبير خواب آهک
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهک

   

  حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

  اگر كسي ببيند كه ba آهك ؛ موي از تن بسترد ؛ دليل كه اگــر مال دارد ؛ be قدر آن موي كه بسترده بود ؛ او ra مال حاصل گردد و اگــر غمگين بود از غم فرج يابد و اگــر وام دارد بود وامش گذارده شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آهك كردن در خواب ؛ توانگر ra زيادي مال و درويش ra گذاردن وام و كافران ra نشان مسلماني مي باشد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آهك در خواب بر سه وجه است

  اول : خبر بد

  دوم : سخن هاي زشت و ناخوش

  سوم : كارهاي دشوار

  و تعمير و ساخت بنا ba آهک تعبير خوبي ندارد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خود ra در حال پختن آهك ديديد ؛ معنى آن اين اســت كه بايد براى داشتن زندگى بهتر تلاش زيادى از خود نشان دهيد ... اگــر خود ra در كوره‏ ى آهك‏ پزى ديديد ؛ علامت آن اســت كه عمرى طولانى و بسيار پر ارزش خواهيد داشت .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آهك در خواب ؛ دلالت بر آن دارد كه بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى ؛ be سوى سعادت و خوشبختى گام خواهيد برداشت .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  يك كپه آهك : شانس هاي كوچكي در آينده نصيبتان مي شــود .

  آهك مي خريد : در كارهايتان ترقي خواهيد كرد .

  با آهك كار مي كنيد : شما ra از نظر احساسات مورد آزمايش قرار مي دهند .

  در ساختن چيزي آهك بكار مي بريد : مراقب دشمن باشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE