تعبير خواب آهن ربا

 

 • تعبير خواب آهن ربا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهن ربا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهن ربا

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ديدن آهن ربا : دوستاني جديد خواهيد داشت .
  پيدا کردن آهن ربا : عاشق خواهيد شــد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن آهن ‏ربا در خواب ؛ بدين معناست كه ba عقل ؛ درايت و منطق خود راه ra براى پيشرفت اهدافتان در آينده‏ ى نزديك باز خواهيد كرد .

  اگر دخترى در خواب ببيند كه be شدت در حال جذب شدن be سمت آهن‏ ربايى اســت ؛ نشانه‏ آن اســت كه تغيير و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت ؛ كه موجبات شادى و خوشحالى او ra در بر خواهد داشت .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آهن ربا در خواب ؛ نشانه آن اســت كه ba چيدن مقدماتي منطقي براي پيشرفت خود در زندگي ؛ راهي باز خواهيد كرد .

  2ـ اگــر دختري در خواب احساس كند آهن ربايي او ra be سمت خود جذب مي كند ؛ نشانه آن اســت كه در خانواده او تحولاتي صورت خواهد گرفت كه موجب شادماني او و اعضاي خانواده اش خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE