تعبير خواب آهنگ و رقص

 

 • تعبير خواب آهنگ و رقص
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهنگ و رقص » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهنگ و رقص

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ba آهنگي تند مي رقصيد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي كمتر طعم شادي ra مي چشيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد سياه پوستان ba آهنگي تند مشغول رقصيدن هستند ؛ نشانه آن اســت كه سرخوشي شما تحت الشعاع نگراني هايي بيهوده قرار مي گيرد .

  3ـ اگــر در خواب يكي از دوستان خود ra در حال رقص ba آهنگي تند ببينيد ؛ علامت آن اســت كه همان دوست صاحب روحيه اي شاد و پراميد خواهد شــد .

  4ـ بالرين ها در حال رقص ba آهنگي تند در خواب ؛ نشانه آن اســت كه در زندگي سرگرم كارهاي بيهوده مي شويد و هدف ثابتي براي خود در نظر نمي گيريد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر خودتان ra در حال خواندن آهنگ ببينيد ؛ موقعيتى ra كه قبل از اين در جامعه داشتيد ؛ از دست خواهيد داد .

  اگر خود ra در حال آهنگ سازى ببينيد ؛ دوستان ناباب زيادى دور و بر شما ra خواهند گرفت ... ديدن آهنگ ساز در خواب ؛ be معنى عشق دائم و بسيار صادقانه مى‏ باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE