تعبير خواب آهنگر

 

 • تعبير خواب آهنگر
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آهنگر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آهنگر

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آهنگران از سلطان روزي يابد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آهنگر در خواب ؛ علامت آن اســت كه در آينده ‏اى نزديك مسؤليت‏ هاى بسيار بزرگ و سنگينى ra بر دوش شما خواهند گذاشت .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب كوره آهنگري : عشق شما نا پايدار اســت .

  يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

  جرقه هاي يك كوره آهنگري : مشاجره هاي سخت عشقي

  شما آهنگر هستيد : be پول احتياج پيدا مي كنيد .

  با يك آهنگر صحبت مي كنيد : مردم be شما اعتماد ندارند .

  يك آهنگر نعل اسب مي سازد : موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE