تعبير خواب آمونياک

 

 • تعبير خواب آمونياک
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آمونياک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آمونياک

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آمونياك : روابط عشقي شما در بدترين شرايط اســت .

  شما آمونياك داريد : تصادف – يك خطر شما ra تهديد مي كند .

  آمونياك مي خريد : تحقير و شرمساري

  از آمونياك استفاده مي كنيد : ba يك دوست مشاجره خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE