تعبير خواب آمريکا

 

 • تعبير خواب آمريکا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آمريکا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آمريکا

   

  در كتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب سرزمين آمريكا : افراد بسياري بدخواه شما هستند .

  شما آمريكايي هستيد : در دوران پيري خوشبخت خواهيد بود .

  آمريكا ra روي نقشه مي بينيد : شادي بزرگ

  شما در آمريكا هستيد : be واسطه سعي و كوشش بسيار خوشبخت خواهيد بود .

  به تنهايي سفري be آمريكا مي كنيد : be زودي ازدواج خواهيد كرد .

  با ديگران be آمريكا سفر مي كنيد : ثروت و خوشبختي

  از آمريكا be خارج سفر مي كنيد : ماجراها از شما دور مي شــود .

  شما ra از آمريكا بيرون مي كنند : كارهايتان ra از روي بي فكري انــجـام مي دهيد .

  شما ra be آمريكا تبعيد مي كنند : شما ra be ناحق متهم مي كنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE