تعبير خواب آمريکاي شمالي

 

 • تعبير خواب آمريکاي شمالي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آمريکاي شمالي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آمريکاي شمالي

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  شما خود ra در آمريكاي شمالي مي بينيد : در يك فاجعه گرفتار خواهيد شــد .

  شما be آمريكاي شمالي مي رويد : نتيجه هاي ناچيز در كارها

  آمريكاي شمالي ra ترك مي كنيد : در موقعيت اجتماعي شما حوادثي رخ خواهد داد .

  شما ra be آمريكاي شمالي تبعيد مي كنند : پيشرفت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE