تعبير خواب آلبوم عکس

 

 • تعبير خواب آلبوم عکس
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آلبوم عکس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آلبوم عکس

   

  اچ ميلر مى‏ گويد :

  ديدن آلبوم عكس در خواب ؛ بيانگر اين اســت كه شما بسيار خوشبخت خواهيد شــد و دوستان بسيار صميمى پيدا خواهيد كرد .

  اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عكس باشد ؛ نشانه‏ آن اســت كه be زودى همسر و همدمى ra كه دلخواه اوست be دست مى‏ آورد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن آلبوم عكس در خواب ؛ نشانه خوشبختي و يافتن دوستاني صميمي اســت .

  2ـ اگــر زني جوان خواب ببيند ؛ مشغول تماشاي عكس هاي آلبوم اســت ؛ نشانه آن اســت كه be زودي همسري دلخواه خواهد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE