تعبير خواب آفتابگردان

 

 • تعبير خواب آفتابگردان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آفتابگردان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آفتابگردان

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  توضيح در باب اينکه گل مورد نظر آفتابگردان باشد چندان مطمئن نيستيم امــا دليل اينکه هميشه گلها و ميوه هاي زرد ra be بيماري تعبير کرده اند ؛ احتمال مي دهيم اين مورد نيز ke be ؛ اردکون ؛ آمده اســت ؛ همان گل آفتابگردان باشد ke be همان تعبير در موقع خواب ديدن رنج و بيماري اســت .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن دسته گل آفتابگردان در خواب ؛ نشانه اندوه اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در مزرعه اي از گلهاي آفتابگردان راه مي رويد و آفتاب مي تابد و پرندگان آواز مي خوانند ؛ نشانه آن اســت كه شادماني و سلامت دست در دست هم مي دهند تا شما ra سعادتمند كنند .

  3ـ اگــر گلهاي آفتاب گردان ra در فصلي ببينيد كه اين گلها در آن فصل رشد نمي كنند ؛ علامت آن اســت كه شر و بدي گريبان شما ra مي گيرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE