تعبير خواب آشيانه

 

 • تعبير خواب آشيانه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آشيانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آشيانه

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ديدن آن : عاشق شدن
  درست کردن آن : عروسي
  آشيانه خالي : ضرر ؛ غيبت طولاني

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن يك آشيانه خالى ؛ علامت آن اســت كه يكى از اعضاى خانواده ‏ى شما محفل خانواده ra ترك و شما ra دچار نگرانى مى ‏سازد .

  اگر يك آشيانه ba يك تخم يا جوجه ديديد ؛ بيانگر آن اســت كه بايد خود ra براى پايه ‏ريزى يك زندگى جديد آماده كنيد .

  ديدن لانه حيوانات وحشى ؛ نشانه‏ آن اســت كه شما در زندگى ba افراد بسيار بد و سودجويى در ارتباط هستيد ... اگــر زني چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه be منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد .

   

  هانس كورت مى ‏گويد :

  اگر زنى خواب آشيانه ra ببيند؛ علامت آن اســت كه منزل خود ra تغيير خواهد داد ... اگــر ديديد كه آشيانه‏ اى خالى و پر از تخم‏ هاى شكسته ‏ى پرندگان اســت ؛ در زندگى و آينده خود دچار نااميدى‏ هاى بسيارى مى ‏شويد ...  اگر خواب ببينيد در آشيانه اي ؛ پرندگاني نشسته اند ؛ نشانه آن اســت كه be زندگي خانوادگي علاقه مند خواهيد شــد و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن آشيانه پرندگان در خواب ؛ نشانه آن اســت كه be كاري سودآور علاقه مند خواهيد شــد .

  اگر زني چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه be منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد .

  2ـ ديدن آشيانه خالي در خواب ؛ نشانه آن اســت كه از جدايي ba دوستي غمگين خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد در آشيانه اي ؛ پرندگاني نشسته اند ؛ نشانه آن اســت كه be زندگي خانوادگي علاقه مند خواهيد شــد و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

  4ـ ديدن آشيانه اي مملو از تخم هاي شكسته پرندگان ؛ نشانه آن اســت كه در زندگي be شكست و نوميدي دچار خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE