تعبير خواب آشغال

 

 • تعبير خواب آشغال
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آشغال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آشغال

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن آشغال در خواب ؛ علامت اين اســت كه زندگى شما be طور شگفت‏ انگيزى نامطلوب اداره مى ‏شود .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن آشغال و زباله در خواب ؛ نشانه اداره نامطلوب امور زندگي اســت .

  اگر در خواب آشغال ديديد ؛ be موفقيت بزرگى دست پيدا مى ‏كنيد ... اگــر ديديد در آشغال be دنبال چيزى مى‏ گرديد ولى پيدا نمى ‏كنيد ؛ دليل آن بود كه be خاطر بى ‏احتياطى و سهل‏ انگارى دچار مشكل بزرگى مى ‏شويد ... اگــر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‏ ايد ؛ نشانه آن اســت كه دزدها كيف پولتان ra از شما مى ‏دزدند ... اگــر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده‏ ايد ؛ نشانه ‏آن اســت كه در زندگى موقعيت‏ هاى ناخوشايندى شما ra احاطه خواهند كرد ... ديدن آشغال (تفاله) در خواب ؛ be معنى زياد شدن اموال و دارايى شماست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE