تعبير خواب آشتي

 

 • تعبير خواب آشتي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آشتي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آشتي

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند كه ba كسي آشتي كرد ؛ دليل كه عمرش دراز گردد و اگــر ببيند كه در آشتي ؛ كسي ra be فساد دين خواند ؛ دليل كه وي ra be صلاح و خير راه دين خواند ... اگــر ببيند كه درخشم كسي ra be صلاح دين مي خواند ؛ دليل كه وي ra be فساد و راه شَرّ خواند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آشتي كردن در خواب بر سه وجه است

  اول : درازي عمر

  دوم : قوت و نيرومندى

  سوم : سيرت و اعتقاد پسنديده

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ابن سيرين آشتي ra در خواب طول عمر تعبير کرده اســت ... آشتي کردن همچنان ke در بيداري خوب اســت در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد امــا اگــر ba کسي آشتي کرديد ke در بيداري ba او قهر هستيد نشان آن اســت ke بد او ra مي خواهيد و کينه اي از او be دل داريد ولي اگــر در خواب ba کسي آشتي کرديد ke در بيداري قهر نبوده ايد خوب اســت و اين ra مي گويد ke خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد ... اگــر در خواب ba کسي ke اصلا او ra نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن اســت ke کسي be شما نيکي مي کــنــد ... امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي کردن در خواب ra درازي عمر مي دانسته اند .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  آشتى كردن ba كسى be معنى اين اســت كه شما رقيبى بسيار سختگير و غيرقابل بخشش در سر راه خود داريد ... اگــر زنى چنين خوابى ببيند ؛ علامت آن اســت كه در زندگى و آينده‏ ى خود ؛ كارى او ra بسيار نااميد خواهد كرد ... اگــر تاجرى چنين خوابى ra ببيند ؛ علامت آن اســت كه اجناس او be قيمت بسيار بالاترى be فروش مى ‏روند .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ خواب آشتي كردن نشانه محيطي صميمي و گفتگوهاي دوستانه اســت .

  اگر تاجري چنين خوابي ببيند ؛ نشانه آن اســت كه اجناس او بهاي بيشتر پيدا خواهد كرد و اگــر جوانان خواب آشتي ببينند ؛ نشانه وصال و نزديكي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كسي بي توجه be خودخواهي شما طرح آشتي مي ريزد ؛ نشانه آن اســت كه در اثر بي توجهي be وظايف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده ايد .

  3ـ اگــر زني چنين خوابي ببيند ؛ دلالت بر آن دارد كه در آينده از امري نوميد خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE