تعبير خواب آسيا

 

 • تعبير خواب آسيا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسيا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسيا

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آسيا : سفر

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  آسيا : be زودي پول درو مي كنيد .

  آسيا ra روي نقشه مشاهده مي كنيد : پيشرفت در موقعيت اجتماعي

  به تنهايي سفري در آسيا مي كنيد : ba يك دوست جديد آشنا مي شويد .

  به اتفاق اشخاص ديگربه آسيا سفر مي كنيد : رنج بسيار سختي ra متحمل مي شويد .

  از آسيا بر مي گرديد : يك ماجراي عشقي در انتظار شماست .

  شما ra از آسيا بيرون كرده اند : متوقف شدن فعاليتهاي اجتماعي و حرفه اي

  شما be آسيا تبعيد شده ايد : ناكامي در امور احساسي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE