تعبير خواب آسياب کردن

 

 • تعبير خواب آسياب کردن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسياب کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسياب کردن

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  يك دستگاه آسياب : پول فراوان

  قهوه آسياب مي كنيد : غم و دردسر در خانه

  فلفل آسياب مي كنيد : بيماري و غم

  ذرت آسياب مي كنيد : شانس

  سنگ هاي رنگي آسياب مي كنيد : اميدهايتان ra از دست مي دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE