تعبير خواب آسياب بادي

 

 • تعبير خواب آسياب بادي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسياب بادي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

  تعبير خواب آسياب بادي

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش

  يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت

  مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شــود : آدم هايي كه be آنها اعتماد نداريد اطراف شما ra احاطه مي كنند .

  يك آسياب بي حركت : از طرف اشخاص ثروتمند be شما ارثي ميرسد .

  يك آسياب بادي ra be كار مي اندازيد : خبرهاي ناخوشايند

  پروانه آسياب ؛ سنگ آسياب ra  مي چرخاند : بايد be فكر خيلي چيزها باشيد .

  متاءهلها خواب آسياب بادي ببينند : زن و شوهر be يكديگر وفادار نيستند .

  مجردها خواب آسياب بادي ببينند : be زودي ازدواج خواهند كرد .

  عشاق خواب آسياب بادي ببينند : آنها بسيار خوشبخت خواهند شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :