تعبير خواب آسيابان

 

 • تعبير خواب آسيابان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسيابان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسيابان

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ديدن آسيابان در خواب be تاويل ؛ مردي بود كه مردم ra در دست او روزي بود و چــون آسيابان جوان بود ؛ be تاويل نيكو باشد و اگــر بيند كه آسياب be خر ميگردد يا ba شتر ؛  و آردِ نيكو فرو مي آيد ؛ دليل بود كه آسيابان ra دولت و اقبال اســت ... اگــر be وقت گرديدن ؛ آسيابان بانگِ سنگِ آسياب بشنود ؛ كار وي قوي گردد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن آسيابان در خواب ؛ علامت آن اســت كه محيط پيرامونتان اميدوار كننده خواهد شــد .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند تلاش آسيابان براي راه اندازي آسياب ba شكست مواجه مي شــود ؛ نشانه آن اســت كه تصورات او درباره ثروت نامزدش be يأس مبدل مي گردد .

  3- آسيابان در خواب ؛ كسى بود كه روزى اهل خانه be سبب آن بود كه مى‏ گردد و چيزى be دست مى‏ آورد ؛ تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  اگر در خواب ؛ آسيابان ديديد علامت آن اســت كه محيط اطراف شما در زندگى بسيار اميدوار كننده خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE