تعبير خواب آزمايش

 

 • تعبير خواب آزمايش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آزمايش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آزمايش

   

  در كتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  قابليت شما ra آزمايش ميكنند : اشياء پر ارزش گمشده ra پيدا مي كنيد .

  يك دكتر روي شما آزمايش مي كند : يك راز فاش خواهد شــد .

  وفاداري همكارتان ra مورد آزمايش قرار مي دهيد : مراقب رقيب باشيد .

  ديگران از شما آزمايش مي كنند : رنج و غم

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE