تعبير خواب آزمايشگاه

 

 • تعبير خواب آزمايشگاه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آزمايشگاه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آزمايشگاه

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن آزمايشگاه در خواب ؛ علامت آن اســت كه در زندگى ؛ هزينه‏ هاى بسيار غيرمنتظره و ناگهانى برايتان پيش خواهد آمد .

  اگر ديديد كه در آزمايشگاهى كار مى‏ كنيد بيانگر آن اســت كه در يك موقعيت پيچيده گرفتار مى‏ شويد و احتياج زيادى be يك همفكر پيدا خواهيد كرد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد در آزمايشگاهي هستيد ؛ نشانه آن اســت كه براي انــجـام كارهايي بيهوده انرژي زيادي تلف مي كنيد ؛ در صورتي كه مي توانيد از انرژي خود be نحو مفيدتري استفاده كنيد .

  اگر خواب ببينيد مشغول آزمايشاتي هستيد تا اشياء ra be طلا مبدل كنيد ؛ نشانه آن اســت كه سرگرم طراحي نقشه هايي وسيع و جالب خواهيد شــد ؛ امــا در راه رسيدن be اوج آرزوي خود ba شكست روبرو مي شويد .

  اگر در خواب ديديد كه در آزمايشگاهى مشغول مى ‏باشيد ؛ دليل بر آن اســت كه شما مشغول طراحى و اجراى نقشه ‏هاى وسيع و بسيار بزرگى مى ‏باشيد امــا در زندگى be آن‏ها دست پيدا نمى ‏كنيد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آزمايشگاه : يك خطر بزرگ در پيش اســت .

  شما در يك آزمايشگاه هستيد : امنيت

  ديگران در آزمايشگاه كار ميكنند : توجه و دقت بسياري در كارهايتان داشته باشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE