تعبير خواب آزار

 

 • تعبير خواب آزار
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آزار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آزار

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر در خواب كسي ra آزار دهيد ؛ نشانه آن اســت كه دست be كاري ناپسند خواهيد زد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كسي شما ra آزار مي دهد ؛ علامت آن اســت كه دشمنان شما ra شكست خواهند داد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خودتان ra آزار مي دهيد : عشق خود ra بواسطه افكار پيچيده و مضطربتان از بين ميبريد .

  شما ra آزار مي دهند : 1- خصومت در خانواده 2- خيانت

  ديگران ra آزار مي دهند : شادي

  حيوانات ra آزار مي دهند : ضرر بزرگ مالي

  بستگانتان شما ra آزار مي دهند : ناكامي عشقي

  بچه ها شما ra آزار مي دهند : شادي

  ديگران بچه ها ra آزار مي دهند : خطر بزرگ

  دوستان شما ra آزار مي دهند : دشمنان شما ra شديدا آزار خواهند داد .

  يك سگ شما ra آزار مي دهد : درآمد خوبي خواهيد داشت .

  شما يك سگ ra آزار مي دهيد : ba دشمنانتان مشاجره و نزاع در پيش داريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE