تعبير خواب آزاد شدن

 

 • تعبير خواب آزاد شدن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آزاد شدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آزاد شدن

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي ببيند كه آزاد شــد ؛ يا كسي او ra آزاد كرد ؛ دليل كند كه اگــر بيمار بود ؛ شفا يابد و اگــر وام دار بود ؛ وامش گذارده شــود و اگــر حج نكرده باشد ؛ بگذارد و اگــر بنده بود ؛ آزاد شــود و اگــر گناهكار بود ؛ توبه كند و اگــر غمگين بود شادمان شــود و از غم فرج يابد و اگــر عبوس بود ؛ خلاص يابد و علي الجمله آزادي درخواب be غايت نيكو و پسنديده اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE