تعبير خواب آرزو

 

 • تعبير خواب آرزو
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آرزو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آرزو

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  شما يك آرزو داريد : ba يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد .

  ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل

  دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما

  آرزوهاي چيزهاي غير ممكن ra داريد : فراواني

  چيزي ra كه آرزويش ra داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي و خجالت

  آرزوي داشتن مال ديگران ra داريد : مراقب باشيد كه بواسطه حوادثي كه رخ خواهند داد آسيب نبينيد .

  يك زن آرزوي داشتن بچه دارد : ديگران ba او مهربان نيستند .

  شما آرزوي داشتن پول داريد : در كارهايتان ba شكست مواجه ميشويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE