تعبير خواب آرايشگاه

 

 • تعبير خواب آرايشگاه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آرايشگاه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آرايشگاه

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن آرايشگاه در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba دقت و تلاش خود be پيروزي دست خواهيد يافت .

  اگر دختري خواب آرايشگاه ببيند ؛ علامت آن اســت كه بر ثروت او اندكي افزوده خواهد شــد .

  ديدن آرايشگر در خواب ؛ براي يك زن علامت آن اســت كه از طرف خانواده be موقع سرزنش خواهد شــد .

  اگر زني خواب ببيند موهايش ra در آرايشگاه رنگ مي كند ؛ علامت آن اســت كه دشمنان مي كوشند be آبروي او خدشه وارد سازند ؛ امــا او ba احتياط از دام آنها مي گريزد .

  اگر زني خواب ببيند موهايش ra آرايشگري درست مي كند ؛ علامت آن اســت كه ba هــر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم ra be خواسته هاي خود جلب كند و be جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

  ديدن آرايشگاه در خواب ؛ نشانگر آن اســت كه اگــر كمى دقت و تلاش كنيد ؛ پيروزى‏ هاى بزرگى در زندگى نصيب شما خواهد شــد .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد ؛ دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهيد شــد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  به آرايشگاه ميرويد : در حال حاضر موفق نيستيد ولي در آينده be سبب كاري كه ميكنيد be موفقيت و شهرت ميرسيد .

  با يك دوست be آرايشگاه ميرويد : دوستان be شما حسد ميبرند .

  فقط be موهايتان مدل ميدهيد : be سفر خواهيد رفت .

  موهايتان ra طلايي ميكنيد : از كارهايتان پشيمان خواهيد شــد .

  موهايتان ra سياه ميكنيد : يك راز كشف ميشود .

  موهايتان ra حنايي ميكنيد : يك دوست ra از دست ميدهيد .

  موهايتان ra بلوطي ميكنيد : موفقيت شما be تاخير مي افتد .

  رنگ موهايتان ra از بين ميبريد ( دكلره ميكنيد ) : درآمد بسيار خوبي خواهيد داشت .

  دخترتان ra be آرايشگاه مي بريد : خبرهاي خوش از راه دور

  سلماني براي شما يك كلاه گيس ميسازد : يك خطر در نزديكي شماست .

  شما آرايشگر هستيد : موفقيت بزرگي نصيبتان ميشود .

  موهايتان ra بوسيله آرايشگر كوتاه مي كنيد : در معامله اي سودهاي بزرگ نصيبتان ميشود .

  آرايشگر ريشتان ra مي تراشد : ضرر مالي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE