تعبير خواب آرامش

 

 • تعبير خواب آرامش
 •  

  براي مشاهده « تعبير خواب آرامش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آرامش

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  شما در آرامش هستيد : بدبختي در كمين اســت .

  شما از ديگران مي خواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شــد .

  اشخاصي كه در جنگ هستند ra آرام مي كنيد : ba دوستانتان در آرامش خواهيد بود .

  بچه ها ra آرام مي كنيد : خوشبختي

  از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد : آينده شما روشن خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE