تعبير خواب آراستن

 

 • تعبير خواب آراستن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آراستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آراستن

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد براي جشن جايي ra ba گلهاي رنگارنگ مي آراييد ؛ نشانه تغييرات و فراز و نشيب هاي مطلوب و خوشايند در زندگي اســت ... اگــر فردي جوان چنين خوابي ببيند ؛ دلالت بر تفريحات دسته جمعي و مطالعه پر ثمر دارد .

  اگر خواب ببينيد قبر يا تابوتي ba گلهاي سفيد آراسته شده اســت ؛ نشانه آن اســت كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و be اهداف مورد علاقه خود دست خواهيد يافت .

  اگر در خواب ديديد كه مكانى ra بسيار آراسته كرده‏ ايد و يا در حال آراستن آن جا هستيد ؛ نشانگر آن اســت كه شما فراز و نشيب‏ هاى مطلوب و خوشحال‏ كننده‏ اى در زندگى خود خواهيد داشت ... امــا اگــر فرد جوانى چنين خوابى ra ببيند ؛ دليل بر آن دارد كه يك گردش دسته جمعى و بسيار شادى ra در پيش خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE