تعبير خواب آتش پرست

 

 • تعبير خواب آتش پرست
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش پرست » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش پرست

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كه آتش ra مي پرستيد و سجده مي كرد ؛ دليل كه پادشاه ستمگر ra سجده كند و be خدمت او مشغول شــود .

  اگر بيند كه تنور يا آتش يا چراغ ra سجده مي كرد ؛ دليل كه be خدمت زنان همي مشغول شــود .

  اگر بيند كه آتش ra بوسه همي داد و مي پرستيد ؛ دليل بود كه صاحب خبر پادشاه شــود .

  اگر بيند كه در ميان آتش مي غلتيد ؛ دليل كه براي پادشاه be طوع و رغبت بازرگاني كند ؛ وليكن عاقبت كارش بر خطر بود ؛ خاصه كه از آتش بر تن او آسيب رسد ... اگــر از آتش be او آسيبي نرسد ؛ دليل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعيت ba روزگار او از پادشاه وقت .

  اگر بيند كه در ميان آتش رفت ؛ دليل كند كه be قدر آن از پادشاه منفعت يابد .

  اگر بيند كه آتش از روي جامه يا از دست او روشنايي مي داد ؛ چنانكه خلق از نور او متحير بودند ؛ دليل بود كه بر دشمن ظفر يابد ؛ و مراد دو جهاني حاصل شــود .

   

  اسماعيل اشعث مي گويد :

  اگر كسى در خواب ببيند كه آتش مى ‏پرستيد ؛ دليل كند كه بازدارى و عوانى كند ؛ و آن آتش كه مى ‏پرستيد ؛ اگــر بر شكل اخگرى بود ؛ غرض او از دين جمع كردن مال بود ؛ و مال حرام بسيار حاصل كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE