تعبير خواب آتشکده

 

 • تعبير خواب آتشکده
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتشکده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتشکده

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آتشكده در خواب ؛ جايگاه مكروه اســت .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي اســت ... اگــر ببيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي be وي رسيد ؛ دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري be وي رسد ؛ ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE