تعبير خواب آب زلال

 

 • تعبير خواب آب زلال
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب زلال » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب زلال

   

  علامه مجلسي ( ره) مي گويد :

  بسيار شده ke آب زلال در خواب ديديم و be دانشي رسيديم .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت اســت ... اين نوع آب قابليت شستشو و پاکسازي روح ra دارد و ميتوان از آن be عــنــوان يک آئينه استفاده کــرد و نشان مي دهد ke بيننده خواب در مشکلات و سردرگمي غرق نشده اســت .

  آب زلال : شادماني

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق اســت ke در جوي روان باشد و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شــود ... آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير اســت زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب ra نشان مي دهد ... آب صاف و روشن همانطور ke گفته شــد عيش و شادماني وعمر دراز اســت .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آب روشن دولت بود .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  آب پاك و زلال ؛ نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى ‏باشد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1- ديدن آب زلال در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba شادماني be سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت .

  2- نوشيدن آب زلال در خواب ؛ نشانه آن اســت كه be آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE