تعبير خواب آب جوش

 

 • تعبير خواب آب جوش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب جوش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب جوش

   

  لوك اويتنهاو مي گويد :

  آب جوش : دعوا و دشمني

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  جوشاندن آب فتنه انگيزي اســت ... سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE