تعبير خواب آب جاری

 

 • تعبير خواب آب جاری
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب جاری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب جاری

   

  تام چت ويندرا مي گويد :

  اگر آب جاري ببيند دليلش حرکات آرامبخش اســت و تعبيرش رسيدن be آرامش در زندگي اســت .

  اين خواب عاقبت خوشي ra ke در طالع زندگي وجود دارد نويد مي دهد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي اســت ke ba آن روبرو مي شويد و ba آن رويارو قرار مي گيرد ... اگــر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد ... يا آب کثيف اســت يا روشن و صاف ... آب کثيف مال و بهره اســت ke از طريق نامشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي اســت مادي و مالي ke از راه پسنديده be چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آب روان  و روشن سفر ba نعمت باشد .

   

  حضرت دانيال مي گويد :

  اگر جوي آب و پاکيزه و گوارايي ببيند دليل آنست ke زندگي او ba خوشي و آسايش و فراغت توام خواهد بود .

  اگر بيند از جويي ناشناخته آب زلال مي خورد be کار بديع و ناشناخته اي مشغول خواهد شــد و عمر طولاني خواهد داشت و be مقدار آبي ke خورده اســت منفعت be او خواهد رسيد .

  اگر بيند از جويي آب تلخ و شور و نامطبوع مي خورد دليل بر تلخي زندگي اوست .

  اگر در جوي آب صاف و زلال ببيند مقرب مي شــود و کارش روبه راه خواهد شــد و be جريان خواهد افتاد .

  اگر آب جوي ra تيره و کدر ببيند کارش تباه و آشفته باشد و ba توکل و سعي و کوشش بايد مشکل ra از ميان بردارد تا آب جوي صاف شــود .

  اگر بيند بر تختي نشسته اســت ke در زير آن آب روان اســت نعمت و دولت وبخت و اقبال be او روي مي آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود .

  اگر بيند در جوي آب صاف و زلال نشسته اســت از غم خلاص مي شــود اگــر بيمار باشد شفا مي يابد و اگــر قرض داشته باشد ادا خواهد کــرد و اگــر در سفر اســت دير نخواهد گذشت ke be وطنش باز گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE