تعبير خواب آبنبات

 

 • تعبير خواب آبنبات
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبنبات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبنبات

   

  هانس كورت مي گويد :

  اگر ببينيد كه آبنبات درست مى ‏كنيد ؛ علامت آن اســت كه دست be كار بسيار بزرگ و سودآورى خواهيد زد .

  اگر ببينيد كه آبنبات مى‏ خوريد ؛ نشانگر يك تفريح و گردش دسته جمعى مى ‏باشد .

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1- اگــر خواب ببينيد آبنبات درست مي كنيد ؛ نشانه آن اســت كه be كاري صنعتي و سود آور دست خواهيد زد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد آبنبات مي خوريد ؛ علامت آن اســت كه پير و جوان be تفاهم مي رسند و تفريحات دسته جمعي در راه اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد آبنبات ترش مزه اي ميخوريد ؛ دلالت بر آن دارد كه بيمار خواهيد شــد و از افراد قابل اعتماد زيان و رنج خواهيد ديد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات از كسي مي گيريد ؛ علامت آن اســت كه مورد احترام و ستايش ديگران قرار خواهيد گرفت و خوشبخت خواهيد شــد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات براي كسي ميفرستيد ؛ نشانه آن اســت كه be كسي پيشنهاد غير اخلاقي مي دهيد و ba مخالفت او روبرو مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE