ترجيح ميدهم با كفشهايم در خيابان راه بروم و به خدا فكر كنم تا اينكه در مسجد بنشينم و به كفشهايم فكر کنم

ایران کلوب

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب آبله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب آبله

 

محمد بن سیرین می گوید :

آبله درخواب زیان مال است .

اگر ببیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

آبله به تن دیدن بر پنج وجه است

اول : زیادتی مال

دوم : زن خواهد

سوم : پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)

چهارم : حاجت روا شدن

پنچم : از ترس و بیم ایمن شود ، چون آبله سفید .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی .  پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است .  در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا کسالت است و خستگی .

 

لیلا برایت مى ‏گوید :

دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب ، بیانگر ثروتمند شدن شماست .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏ شوید و نمى ‏توانید کارها و طرح‏ هاى خود را عملى کنید .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


× دو = 16

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : سه شنبه ۲ دی
تعداد مطالب امروز : 119

خانواده

مروری بر مطالب گذشته