تعبير خواب آبتني

 

 • تعبير خواب آبتني
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبتني » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبتني

   

  غوطه خوردن در آب سرد be قصد خنک شدن

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن خود در آب روشن تندرستي اســت .

  ديدن خود در آب تيره ؛ صدقه دهيد .

   

  اچ ميلر مى‏ گويد :

  اگر ببينيد كه در هوايى آزاد آب تنى مى ‏كنيد ؛ be معنى اين اســت كه موفقيت بسيارى در پيش روى شماست .

  اگر ببينيد كه در يك آبشار آب تنى مى‏ كنيد نشانگر اين اســت كه نقشه‏ هاى شما ba شكست روبه ‏رو مى‏ شــود .

  اگر ببينيد كه ba لباس آب تنى مى‏ كنيد ؛ بدانيد كه ba كسى مشاجره خواهيد كرد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر خواب ببينيد در آبي زلال آب تني مي كنيد علامت آن اســت كه شاديهاي بسيار ولي زودگذر وارد زندگي شما خواهد شــد .

  اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود شنا مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه بايد be انتظار تجربه اندوهباري بنشينيد .

  اگر خواب ببينيد كودكان در آب زلالي آب تني مي كنند ؛ علامت آن اســت كه افرادي مقتدر از شما حمايت خواهند كرد .

  اگر زني خواب ببيند در آبي پاكيزه ولي كف آلود شنا مي كند ؛ علامت آن اســت كه be زودي بزرگترين آرزوي قلبي خود ra be دست مي آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE