تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟

تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟

مجموعه: uncategorized
 • تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟
 •  

  زمان تست بارداری بعد از رابطه جنسی

   

  تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟

  از آن جایی کــه بارداری پــس از تخمک گذاری انــجـام می شــود بــایــد بدانید چــه زمانی بعد از بارداری تست بارداری انــجـام دهید بــه جای اینکه بدانید چند روز بعد از نزدیکی باردار می شوید.

  زمان بین تخمک گذاری و پریودی بعدی زجر آور است. امــا آیا بــایــد تــا پریودی صبر کنید تــا بتوانید تست بارداری انــجـام دهید؟

  چه زمانی بعد از نزدیکی می توانم تست بارداری انــجـام دهم؟

  خوشبختانه نیازی نـیـسـت تــا زمان پریودی بــرای تست بارداری صبر کنید تــا نتیجه ای دقیق کسب کنید.
  تست های بارداری زیادی در بازار وجود دارند کــه می توان شش روز پیش از زمان پریودی؛ تست را انــجـام داد. امــا بیشتر تست ها دو هفته بعد از بارداری دقیق می باشند.
  بارداری مــمــکن معمولا بین یک تــا پنج روز بعد از نزدیکی اتفاق می افتد و ایــن مسئله بــه زمان رابطه جنسی و تخمک گذاری بستگی دارد. زیــرا اسپرم می تواند در مجرای تناسلی زن تــا پنج روز زنده بماند و تخمک نــیــز دوازده تــا بیست و چهار ساعت بعد از تخمک گذاری زنده می ماند.

  تست بارداری چگونه عمل می کند؟

  تست های بارداری خانگی مشابه هم هستند امــا برخی حساس تر هستند.
  تست بارداری بــا اندازه گیری مقدار هورمون گنادوتراپین در ادرار انــجـام می شود.
  حساسیت تست بر روی پاکت ذکر شده است. تست هایی کــه حساس تر هستند زودتر بارداری را تشخیص می دهند.
  در ایــن تست ها معمولا مقدار هورمون بین ده تــا چهل میلی لیتر در هــر میلی لیتر ادرار می باشد. هــر چقدر عدد کمتر باشد تست حساس تر است.

   

  تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟

  مهمترین اقدامات قبل از بارداری

   

   

  اگر تست بارداری نتیجه منفی نشان دهد چــه اتفاقی می افتد؟

  هر فرد و بارداری بــا دیگری فرق می کند. اگــر شرکتی تبلیغ کــنــد کــه می تواند پــس از تعداد روز مشخصی بارداری را تشخیص دهد بــه ایــن خاطر اســت کــه بیشتر خانم ها در ادرار مقدار مشخصی هورمون گنادوتراپین دارند.
  اگر فکر می کنید باردار هستید بهتر اســت چند بار تست انــجـام دهید.

  تست بارداری

  برخی خانم ها در ادرار مقدار کمی هورمون نشان می دهند بنابراین اگــر پریود نمی شوید و هنوز جواب تست شما منفی اســت سه روز صبر کنید ســپــس دوباره تست انــجـام دهید.
  اگر هنوز نتیجه تست منفی اســت امــا علائم دیگر بارداری را مشاهده می کنید بهتر اســت بــه پزشک مراجعه کنید. آزمایش خون بــرای تست بارداری بسیار دقیق تر است و بارداری را تشخیص می دهد.

  آیا امکان دارد اشتباها نتیجه تست بارداری مثبت باشد؟

  گاهی اشتباها نتیجه مثبت دیده می شود. امــا احتمال آن بسیار کم است.
  اگر نتیجه تست مثبت اســت امــا فکر می کنید باردار نیستید دوباره بعد از چند روز تست را انــجـام دهید.
  از آن جایی کــه تست های بارداری امروزه خیلی دقیق تر از قبل اســت امکان دارد کیت اشتباها بارداری شیمیایی را تشخیص دهد. ایــن بارداری زمانی اتفاق می افتد کــه بعد از زمان کوتاهی کــه از لقاح می گذرد بارداری از دست می رود. قدیم ایــن بارداری ها را کیت تشخیص نمی داد زیــرا دقت خیلی پایین بود و گاهی پیش از ایــن کــه خانم متوجه شــود بارداری متوقف می شــد و کیت نــیــز تشخیص نمی داد.
  بهتر اســت همیشه نتیجه مثبت تست را بــا مراجعه بــه پزشک و انــجـام تست خون تایید کنید.

   

  منبع:ooma


  http://www.tasvirezendegi.com/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c/

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تست بارداری • چند روز بعد از نزدیکی باردار می شویم؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.