اقسام احکام شرعی

اقسام احکام شرعی

مجموعه: uncategorized
 • اقسام احکام شرعی
 •  

  معناى احكام و اقسام آن

  در ادامه مطلب …

   

  اقسام احکام شرعی

   

  معنای احکام

  دستورهاى عملى اسلام كه وظيفه انسان ها را نسبت بــه كارهايى كه بايد انــجـام دهند و يا از آن دورى كنند؛ مشخص مى كند؛ احكام گويند.

  اقسام احکام

   

  احكامى كه وظيفه مكلّفان را معلوم مى كند؛ پنج قسم اســت :

  واجب ؛ حرام ؛ مستحب ؛ مكروه ؛ مباح

  واجب : كارى اســت كه انــجـام دادن آن لازم اســت و ترك آن عقاب دارد؛ مانند نماز و روزه .

  حرام : كارى اســت كه ترك آن لازم و انــجـام دادنش عقاب دارد؛مانند دروغ و ظلم .

  مستحب : بــه كارى مى گويند كه انــجـام دادنش بهتر اســت و ثواب دارد؛ مانند صدقه دادن .

  مكروه : كارى اســت كه ترك آن نيكو مى باشد؛ ولى انــجـام دادنش عقاب ندارد؛ مانند فوت كردن بــه غذا و خوردن غذاى داغ .

  مباح : بــه كارى گويند كه انــجـام دادن و ترك آن مساوى اســت ؛ نه عقاب دارد و نه ثواب ؛ مانند راه رفتن و نشستن .

  احتياط مستحب : احتياطى اســت غير فتواى فقيه ؛ و رعايت آن واجب نيست .

  احتياط واجب : امرى اســت كه مطابق احتياط بوده ولى فقيه در آن فتوا نداده اســت ؛ در چنين مواردى مقلّد مى تواند بــه فتواى مجتهد ديگر كه در رتبه بعد قرار دارد (فالا علم ) عمل كند.

  احوط: منطبق بــا احتياط.

  اظهر: ظاهرتر و روشن تر؛ از فتواست و مقلّد بايد طبق آن عمل كند.

   

  b e y t o o t e ... c o m (بیتوته)

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “اقسام احکام شرعی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.