احکام نماز قضا

احکام نماز قضا

مجموعه: uncategorized
 • احکام نماز قضا
 •  

   

  احکام نماز قضا,احکام نمازهای قضا,نمازهای قضا,نمازهای قضا را چگونه بخوانیم,نمازهای قضا شده,نماز قضا,نماز قضا شده

  احکام

   

  احکام نماز قضا

   

  کسی کــه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بــایــد قضای آن را بجا آورد؛ اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یــا بــه واسطه سستی؛ نماز نخوانده باشد ولــی نمازهای یومیه ای را کــه زن در حال حیض یــا نفاس نخوانده قضا ندارد.اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را کــه خوانده باطل بوده بــایــد قضای آن را بخواند.

  کسی کــه نماز قضا دارد بــایــد در خواندن آن کوتاهی نکند ولــی واجب نـیـسـت فورا آن را بجا آورد.

  کسی کــه نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.

  اگر انسان احتمال دهد کــه نماز قضایی دارد یــا نمازهایی را کــه خوانده صحیح نبوده؛ مستحب اســت احتیاطاً قضای آن را بجا آورد.

  قضای نمازهای یومیه لازم نـیـسـت بــه ترتیب خوانده شود. مثلاً کسی کــه یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده لازم نـیـسـت اول نماز عصر و بعداز آن نماز ظهر را قضا نماید.

  اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند یــا مثلا بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند لازم نـیـسـت آنها را بــه ترتیب بجا آورد.

  اگر کسی نداند کــه نمازهایی کــه از او قضا شده کدام یک جلوتر بوده لازم نـیـسـت بــه طوری بخواند کــه ترتیب حاصل شــود و هــر یک را می تواند مقدم بداند.

  اگر کسی کــه نمازهایی از او قضا شده؛ می داند کدام یک جلوتر قضا شده؛ احتیاط مستحب آن اســت کــه بــه ترتیب قضا کــنــد و آنچه اول قضا شده اول بخواند و دومی را بعد و همین طور.

  اگر بــرای میتی می خواهند نماز قضا بدهند؛ و می دانند آن میت ترتیب قضا شدن را می دانسته باز لازم نـیـسـت طوری قضا را بجا بیاورند کــه ترتیب حاصل شود.

  اگر بــرای میتی کــه در مسأله پیش گفته شــد بخواهند چند نفر را اجیر کـنـنـد کــه نماز بخوانند لازم نـیـسـت بــرای آنها وقت مرتب معین کـنـنـد کــه بــا هم شروع نکنند در عمل .

  اگر بدانند کــه میت ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یــا ندانند کــه می دانسته ؛ لازم نـیـسـت بــه ترتیب بــرای او قضا بجا بیاورند.

  در مسأله پیش اگــر بخواهند چند نفر را بــرای بــه جا آوردن نماز میت اجیر کـنـنـد لازم نـیـسـت وقت معین کـنـنـد و می توانند هــمــه بــا هم شروع بــه قضا کنند.

  کسی کــه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند مثلا نمی داند چهار تــا بوده یــا پنج تا؛ چـنـانـچه مقدار کمتر را بخواند کافی اســت و همچنین اگــر شماره آنها را می دانسته و فراموش کرده؛ اگــر مقدار کمتر را بخواند کفایت می کند.

  کسی کــه نماز قضا از همین روز یــا روزهای پیش دارد می تواند قبل از خواندن نمازی کــه قضا شده؛ نماز ادایی را بخواند و لازم نـیـسـت نماز قضا را جلو بیندازد.

  کسی کــه می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده و نمی داند نماز ظهر اســت یــا عصر اســت یــا عشا؛ اگــر یک نماز چهار رکعتی بخواند بــه نیت قضای نمازی کــه نخوانده کافی اســت .

  اگر از روزهای گذشته دارد و یک نماز یــا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده؛ اگرچه لازم نـیـسـت را پیش از نماز ادا بخواند حــتـی اگرچه وقت داشته باشد و ترتیب بین را هم بداند ولــی احتیاط استحبابی آن اســت کــه مخصوصا نماز قضای همان روز را پیش از نماز ادا بخواند.

  تا انسان زنده اســت اگــر چــه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید.

  نماز قضا را بــا جماعت می شــود خواند؛ چــه نماز امام جماعت ادا باشد یــا قضا؛ و لازم نـیـسـت هــر دو یک نماز را بخوانند مثلاً اگــر نماز قضای صبح را بــا نماز ظهر یــا عصر امام بخواند اشکال ندارد.

  مستحب اســت بچه ممیز یعنی بچه ای کــه خوب و بد را می فهمد بــه نماز خواندن و عبادت های دیگر عادت دهند بـلـکـه مستحب اســت او را بــه قضای نمازها هم وادار نمایند.

   

  b e y t o o t e ... c o m (بیتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “احکام نماز قضا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.