آیا انتقال بو با تلویزیون ممکن خواهد شد؟ -

آیا انتقال بو با تلویزیون ممکن خواهد شد؟ –

مجموعه: سرگرمی
 • آیا انتقال بو با تلویزیون ممکن خواهد شد؟ –
 •  

  آیا انتقال بو بــا تلویزیون مــمــکن خواهد شد؟ –

  سایت سرگرمیبخش جالب انگیز
  ایران کلوب: گروهی از دانشمندان ژاپنی نوع خاصی از تلویزیون را ساخته اند کــه می توانید بــا استفاده از آن بوهای مختلف را حس کنید. آنها اسم ایــن دستگاه جدید را «تلویزیون بودار» یــا Smell-O-Vision گذاشته اند. ایده ساخت چنین وسیله ای از یک برنامه تلویزیونی بیرون آمده کــه حدود 50 سال پیش زاده شده امــا بارها شکست خورده بود.

  امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 8

  مجله همشهری سرنخ: گروهی از دانشمندان ژاپنی نوع خاصی از تلویزیون را ساخته اند کــه می توانید بــا استفاده از آن بوهای مختلف را حس کنید. آنها اسم ایــن دستگاه جدید را «تلویزیون بودار» یــا Smell-O-Vision گذاشته اند. ایده ساخت چنین وسیله ای از یک برنامه تلویزیونی بیرون آمده کــه حدود 50 سال پیش زاده شده امــا بارها شکست خورده بود.
  اولین بار کــه ایده بوییدن فیلم بــه ذهن بشر رسید؛ بــه سال ها پیش بر می گردد. در سال 1986 میلادی؛ جک کاردیف؛ کارگردان سینما اعلام کــرد کــه فیلم جدیدش ویژگی های خاصی دارد کــه آن را از بقیه فیلم های سینمایی متمایز می کند. او اسم فیلمش را «بوی راز آلود» گذاشته بود کــه البته بعدها بــه نام «تعطیلات در اسپانیا» تغییر کرد.
  بــه گزارش ایران کلوب: ایــن نخستین فیلم در تاریخ بود کــه تماشاگران می توانستند در صحنه های خاص و دراماتیک فیلم؛ بوی مربوط بــه آن صحنه را استشمام کنند. در ایــن سیستم خاص؛ زمانی کــه هــر کدام از صحنه های فیلم نمایش داده می شد؛ منبع های اسانس بوی خاصی را در فضا پخش می کردند.
  هر چند ایــن ایده خلاقانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و حــتـی منتقدان چنین بوهایی را از دلایل ضعف فیلم دانستند امــا کارگردان نمایش تــا مدت ها از ایــن ایده خاص دفاع می کــرد و می گفت: «من سال ها چنین ایده ای را در ذهن داشتم کــه از بو در فیلم هایم استفاده کنم. اگــر امروز نتیجه خوبی از کارم نگرفته ام بــه خاطر ایــن اســت کــه عطرها شیمیایی و ساختگی هستند امــا بالاخره روزی می رسد کــه آدم ها از چنین سیستمی استفاده کنند.»
   
  آیا انتقال بو بــا تلویزیون مــمــکن خواهد شد؟ -

  ایران کلوب: آیا انتقال بو بــا تلویزیون مــمــکن خواهد شد؟

  اولین تلویزیون بودار جهان
  در سال 1939 میلادی طرح بلندپروازانه ای مطرح شــد کــه بوییدن فیلم را امکان پذیر می کرد. ایده «اسمل ویزیون» کــه در نمایشگاه بین المللی نیویورک ارائه شد؛ در واقع از صندلی هایی تشکیل شده بود کــه بــه بسته های عطر مجهز بودند. ایــن بسته ها بــه یک زمان سنج متصل شده بودند کــه در زمان های خاصی از فیلم؛ محفظه اش باز می شــد و بوی مربوط بــه آن فضا را بــه بینی بیننده می رساند.

   
  این ایده البته هیچ وقت پیاده نشد تــا ایــن کــه حدود 60 سال بعد یک فیلمساز آمریکایی بــه فکر پخش کردن بوی فیلم در سالن های سینما افتاد. فیلم «بوی راز آلود» اولین و آخرین فیلم بودار جهان لقب گرفت کــه در فوریه 1960 در سینماهای مطرح آن زمان در سه شهر بزرگ نیویورک؛ لس آنجلس و شیکاگو روی پرده رفت. در تبلیغات ایــن فیلم جنجالی بــه تاریخچه فیلمسازی اشاره شده بود و سازندگان آن فکر می کــردنــد کــه انقلابی در دنیای فیلمسازی بــه پا خواهند کرد.
  آنها سعی کرده بودند بــا توجه بــه امکانات آن زمان؛ حس دقیقی از اتفاقات درون فیلم را بــه تماشاچی منتقل کنند؛ بــه همین دلیل در بسیاری از موارد بــه جای ایــن کــه سراغ عطرها و اسانس های آشنا بروند؛ مواد بودار و خاص را در بعضی محفظه ها قرار داده بودند. بــرای مثال در یکی از صحنه های فیلم کــه هنرپیشه مشغول کشیدن پیپ است؛ عطر نوعی تنباکوی غلیظ در هوا پخش می شد.
  پیش از ایــن کــه ایــن فیلم روی پرده نمایش قرار بگیرد؛ منتقدان درباره ایــن انقلاب بزرگ دنیای فیلمسازی نظرات مثبتی نوشتند؛ از جمله «ریچارد دنیسون» از نیویورک تایمز و «ارل ویلسون» ستون نویس مطرح آن زمان نوشته بودند کــه «این فناوری می تواند هــر بویی را کــه شما اراده داشته باشید بــه مشام برساند.» امــا نتیجه ای کــه بــه دست آمد چندان مطلوب نبود. مکانیزمی کــه بــرای ایــن سیستم طراحی شده بود؛ درست کار نکرد.
   
  آن طوری کــه مجله «ورایتی» در آن زمان نوشت: «خیلی از کسانی کــه در بالکن نشسته بودند؛ نتوانستند بو را تشخیص بدهند و ایــن طور بــه نظر می رسید کــه چند ثانیه بعد از نمایش یک صحنه خاص؛ بوی آن را فهمیده بودند. در بقیه بخش های سالن نمایش هم وضع خوبی برقرار نبود. کسانی کــه در بخش های دیگر نشسته بودند؛ همین بوی اندک را هم نتوانستند بــه خوبی حس کـنـنـد و بــایــد مدت ها بــه طور عمیق نفس می کشیدند تــا هــمــه چیز واضح شود.
   
  تکنسین های متخصص ایــن مشکل را بــرای اکران های بعدی رفع کــردنــد امــا دیگر خیلی دیر شده بود چــون منتقدان و آدم مشهورهایی کــه آن روز دعوت شده بودند؛ علیه ایــن فیلم و مشکلاتش مطلب نوشتند. کار آنها باعث شــد کــه فیلم بودار؛ هنوز پخش نشده؛ زمین بخورد. کارگردانی کــه ایــن فیلم را کارگردانی کرده بود تــا چندین سال از نظرها پنهان بود و عاقبت حدود 20 سال بعد؛ آخرین فیلمش را کارگردانی کرد.»
  پخش بو بــا امواج تلویزیونی
  با وجود شکست خوردن پروژه فیلم بودار؛ تکرار چنین تجربه ای همیشه مطرح می شــد و کسانی دوست داشتند آن را دوباره تجربه کنند. در سال 1965 میلادی یعنی حدود 5 سال بعد از اکران آن فیلم عجیب؛ یکی از برنامه های شبکه BBC کــه بــه مناسبت اول آوریل (روز دروغ بزرگ کــه تقریبا شبیه دروغ سیزده است) پخش شده بود؛ بــا یک استاد دانشگاه در ایــن باره مصاحبه کرد. آقای پرفسور در گفتگو تاکید کرده بود کــه یک وسیله خاص بــه نام «اسملوویزیون» را اختراع کرده است. ایــن اختراع خاص می توانست بوهایی را کــه در استودیو وجود دارند از طریق امواج بــه تلویزیون های معمولی برساند و آنها دقیقا بوهایی را کــه در تلویزیون احساس می شود؛ حس کنند.
  او بعد از ایــن اتفاق؛ در همان محیط استودیو؛ قهوه دم کرده و حــتـی پیاز هم خرد کرد؛ البته واضح اســت کــه ایــن یک برنامه فکاهی بود کــه می خواست دروغ یکم آوریل را بــه شکلی جذاب پخش کــنــد امــا بینندگان گوش شان بــه ایــن حرف ها بدهکار نبود.
  عده ای از تماشاچی های پروپاقرص امــا خیال پرداز در همان زمان بــا استودیو تماس گرفته و تاکید کرده بودند کــه توانسته اند بوی قهوه را حس کنند. عده ای دیگر هم بــه خاطر مشکل حساسیت شان نسبت بــه پیاز از شبکه شکایت کرده و گفته بودند کــه بوی پیاز باعث شده حساسیت شان دوباره عود کند.
   
  آیا انتقال بو بــا تلویزیون مــمــکن خواهد شد؟ -

  نمایشگرهای ژاپنی بــا بوی سوسیس
  عده ای از محققان ژاپنی در دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو بعد از سال ها تلاش کــردنــد تــا یک بار دیگر ایده تلویزیون بودار را بــه چالش بکشند. آنها نوع خاصی از صفحات نمایشگر را اختراع کــردنــد کــه بینی و قوه بویایی انسان ها را بــه چالش می کشید. ایــن ایده خلاقانه کــه بــا فناوری های جدید ساخته شده؛ طوری طرح ریزی شده کــه هــر بخش از آن یک بوی خاص را پخش کــنــد و در نسخه آزمایشی آن خیلی از بوهای عادی و غیرعادی کــه در اطراف مان داریم هم بــه مشام می رسد.
  در یکی از فیلم های آزمایشی ایــن محققان؛ مقداری سوسیس بــه نمایش در آمده کــه کنارش وسایل دیگری قرار داده شده اند. نکته جالب در ایــن اختراع خاص آن اســت کــه بو دقیقا از داخل همان سوسیس بیرون می آید و اگــر بینی تان را بــه بخش های دیگر نمایشگر نزدیک کنید؛ بو ضعیف تر می شود.
  این نمایشگر پیشرفته در اصل از یک نمایشگر و یک حسگر اضافه تشکیل شده است. حسگر دومی؛ موقعیت سر را نسبت بــه بخش های مختلف نمایشگر تشخیص داده و بو را در مناطقی کــه نیاز هست آزاد می کند. در داخل خود نمایشگر چهار فن جاسازی شده کــه اسانس های عطر را از محفظه مخصوص آزاد کرده و بــه سمت محلی کــه بینی قرار گرفته؛ آزاد می کند.
  هنوز برنامه دقیقی درباره تولید انبوه ایــن محصول یــا قیمت آن اعلام نشده امــا یکی از منتقدان کــه درباره ایــن دستگاه مقاله ای منتشر کرده؛ امیدوار اســت بــه زودی امکاناتی فراهم بشود تــا بتوانیم بوی سریال ها و برنامه های عادی تلویزیون را دقیقا حس کنیم.
  واقعیت مجازی بودار
  گروهی از محققان ماجراجو در شرکت «فیل ریل» می گویند کــه در دوران جدید کــه سیستم های واقعیت مجازی بــه راه افتاده؛ بو کشیدن اتفاقاتی کــه در اطراف مان می افتد اصلا موضوع عجیب یــا تازه ای نیست. آنها یک ماسک بلوتوثی اختراع کرده اند کــه در کنار هدست واقعیت مجازی روی صورت شما قرار می گیرد و در هــر مرحله ای از بازی یــا فیلم؛ بوهای خاصتی را آزاد می کند. البته تنها کار ایــن ماسک عجیب؛ آزاد کردن اسانس های بودار نیست. ماسک بلوتوث بــه گرم کننده؛ کولرهای کوچک؛ یک موتور لرزاننده و میکروفن کوچک هم مجهز شده تــا هــر اتفاقی در تصویر پخش شده روی هدست افتاد؛ حس مشابه آن را روی صورت بازیکن پیاده کند.
  این بوها از کارتریج های عطر قابل تعویض بیرون می زنند و پردازنده دستگاه بنا بر تصویری کــه روی نمایشگر بــه تصویر در آمده؛ تعیین می کــنــد کــه یکی از بوهای اقیانوس؛ جنگل؛ آتش؛ علف؛ گل و فلز را بیرون بدهد.
  یکی از کسانی کــه بــه طور آزمایشی از ایــن دستگاه استفاده کرده می گوید: «این سیستم کاملا دید شما را در اختیار می گیرد بــه طوری کــه بــه جز تصویر روبرو و اطراف تان کــه بــه صورت مجازی ساخته شده هیچ چیزی نمی بینید و حسی کــه ماسک کوچک روی صورت تان ایجاد می کند؛ باعث می شــود تــا حس ترس عجیبی را تجربه کنید. البته تازه کار بودن سازندگان ایــن ماسک باعث شده تــا مشکلاتی در واقعیت مجازی پیش بیاید و بوی پلاستیک تازه روی بسته بندی بیشتر از بویی کــه از کارتریج ها بیرون می زند؛ منتشر شود.
  تعدادی از بازیکن هایی کــه بــه صورت آزمایشی ایــن هدست را بــه صورت شان زده اند می گویند کــه بوها بــا تاخیر بــه مشام شان رسیده و آن حسی کــه در دنیای واقعی دیده می شود؛ در ایــن هدست خوب منتقل نشده است.

  منبع : آیا انتقال بو بــا تلویزیون مــمــکن خواهد شد؟ -

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “آیا انتقال بو با تلویزیون ممکن خواهد شد؟ –”

  دیدگاه ها بسته شده اند.