آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

مجموعه: خانه داری
 • آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا
 •  


  برای بافت کلاه برگی بــا 12 دانه؛ شروع می کنیم از نوزاد تــا سایز بزرگ بــا 12 دانه؛ شروع می کنیم..

  آموزش بافت کلاه مدل برگی

  آموزش بافت کلاه ,برای بافت کلاه برگی بــا 12 دانه؛ شروع می کنیم از نوزاد تــا سایز بزرگ بــا 12 دانه؛ شروع می کنیم اگــر خواستیم؛ سایز بزرگ شــود دانه های برگ بــایــد بیشتر باشد.

  12 دانه؛ سر گرفته رج اول از رو می بافیم؛ رج دوم 1 زیر 1 ژته ( زیاد کردن دانه حین بافتن ) تــا اخر رج 23 دانه بشود.

  رج سوم هــمــه از رو رج چهارم 2 رو 1 ژته 1 زیر 1 ژته؛ تــا آخر رج؛ تکرار شود.

  رج پنجم هــر دانه سرجای خودش بافته شــود زیرها زیر روها رو بافته شــود ژته ها سوراخ بیفتد.

  رج ششم 2 رو 1 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 1 زیر تــا آخر رج؛ تکرار شود.

  رج هفتم هــمــه سرجای خودش بافته شود.

  رج هشتم 2 رو 2 زیر 1 ژته 1 زیر 1 زته 2 رو تــا آخر رج؛ تکرار شود.

  رج نهم هــمــه سرجای خودش بافته شود.

  رج دهم 2 رو 3 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 3 زیر تــا آخر رج؛ تکرارشود.

  رج یازده هــمــه سرجای خودش بافته شود.

  رج دوازدهم 2 رو 4 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 4 زیر تــا آخر رج؛ تکرار شود.

  آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

  آموزش بافت کلاه

  همه رج ها مثل؛ هم بافته می شــود فــقــط دانه های زیر اضافه می شود.

  تا جایی کــه 2 رو 7 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 7 زیر تکرار شود.

  تا بــه ایــن شکل شــود عکس؛ دوم پشت کار می باشد.

  از ایــن رج دانه های برگ جمع می شــود وسط برگ اضافه کردن نداریم.

  2 رو 1 ژته دو تــا یکی 13 زیر دو تــا یکی 1 ژته تــا آخر رج تکرار شود.

  رج پشت هــمــه سرجای خودش فــقــط ژته ها را بــه زیر بافته سوراخ نشود یعنی 2 زیر می شــود 4زیر.

  3 رو 1 ژته دو تــا یکی 11 زیر دو تــا یکی 1 ژته؛ تــا آخر تکرار شود.

  رج پشت 4 زیر 6 زیر می شود.

  4 رو 1 ژته دو تــا یکی 9 زیر دو تــا یکی 1 ژته؛ تکرار شود.

  رج پشت 6 زیر 8 زیر می شود.

  پس هــر دفعه دانه های رو زیاد می شــود و دانه های برگ کم می شود.

  تا جایی کــه دانه های برگ 3 عدد شــود در ایــن مرحله 3 دانه برگ یکی می شود.

  رج بعد هــمــه بــه زیر 3 الی 5 سانت؛ ساده بافی کرده بعد از آن؛ در یک رج دانه ها را بــه قدری؛ دو تــا یکی می کنیم تــا اندازه دو سر بدست بیاید مثلا 70 یــا 80 بشود.

  10 رج کشباف یکی زیر یکی رو بافته کور می کنیم.

  بدونیم

  آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

  برچسب ها: آموزش بافت کلاه بافت کلاه خانه داری

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.