آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

مجموعه: خانه داری
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا
 •  


  برای بافت کلاه برگی با 12 دانه، شروع می کنیم از نوزاد تا سایز بزرگ با 12 دانه، شروع می کنیم..

  آموزش بافت کلاه مدل برگی

  آموزش بافت کلاه ,برای بافت کلاه برگی با 12 دانه، شروع می کنیم از نوزاد تا سایز بزرگ با 12 دانه، شروع می کنیم اگر خواستیم، سایز بزرگ شود دانه های برگ باید بیشتر باشد.

  12 دانه، سر گرفته رج اول از رو می بافیم، رج دوم 1 زیر 1 ژته ( زیاد کردن دانه حین بافتن ) تا اخر رج 23 دانه بشود.

  رج سوم همه از رو رج چهارم 2 رو 1 ژته 1 زیر 1 ژته، تا آخر رج، تکرار شود.

  رج پنجم هر دانه سرجای خودش بافته شود زیرها زیر روها رو بافته شود ژته ها سوراخ بیفتد.

  رج ششم 2 رو 1 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 1 زیر تا آخر رج، تکرار شود.

  رج هفتم همه سرجای خودش بافته شود.

  رج هشتم 2 رو 2 زیر 1 ژته 1 زیر 1 زته 2 رو تا آخر رج، تکرار شود.

  رج نهم همه سرجای خودش بافته شود.

  رج دهم 2 رو 3 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 3 زیر تا آخر رج، تکرارشود.

  رج یازده همه سرجای خودش بافته شود.

  رج دوازدهم 2 رو 4 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 4 زیر تا آخر رج، تکرار شود.

  آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

  آموزش بافت کلاه

  همه رج ها مثل، هم بافته می شود فقط دانه های زیر اضافه می شود.

  تا جایی که 2 رو 7 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 7 زیر تکرار شود.

  تا به این شکل شود عکس، دوم پشت کار می باشد.

  از این رج دانه های برگ جمع می شود وسط برگ اضافه کردن نداریم.

  2 رو 1 ژته دو تا یکی 13 زیر دو تا یکی 1 ژته تا آخر رج تکرار شود.

  رج پشت همه سرجای خودش فقط ژته ها را به زیر بافته سوراخ نشود یعنی 2 زیر می شود 4زیر.

  3 رو 1 ژته دو تا یکی 11 زیر دو تا یکی 1 ژته، تا آخر تکرار شود.

  رج پشت 4 زیر 6 زیر می شود.

  4 رو 1 ژته دو تا یکی 9 زیر دو تا یکی 1 ژته، تکرار شود.

  رج پشت 6 زیر 8 زیر می شود.

  پس هر دفعه دانه های رو زیاد می شود و دانه های برگ کم می شود.

  تا جایی که دانه های برگ 3 عدد شود در این مرحله 3 دانه برگ یکی می شود.

  رج بعد همه به زیر 3 الی 5 سانت، ساده بافی کرده بعد از آن، در یک رج دانه ها را به قدری، دو تا یکی می کنیم تا اندازه دو سر بدست بیاید مثلا 70 یا 80 بشود.

  10 رج کشباف یکی زیر یکی رو بافته کور می کنیم.

  بدونیم

  آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا

  برچسب ها: آموزش بافت کلاه بافت کلاه خانه داری

   

  کلمات کلیدی : ( ) ,برای آخر آموزش آموزشبافتکلاه آن، اخر از اضافه الی اندازه اول اگر این با باشد بافت بافتن بافته بافی بافیم، بالا باید بدست بدونیم برای برچسب برگ برگی بزرگ بشود بعد به بیاید بیشتر بیفتد تا تکرار تکرارشود جایی جمع حین خانه خواستیم، خودش داری دانه دانه، در دفعه دهم دو دوازدهم دوم را رج رج، رو روها زته زیاد زیر زیرها ساده سانت، سایز سر سرجای سوراخ سوم شروع ششم شود شکل عدد عکس، فقط قدری، مثل، مثلا مدل مرحله می نداریم نشود نهم نوزاد ها های هر هشتم هفتم هم همه و وسط پس پشت پنجم چهارم ژته ژته، کار کردن کرده کشباف کلاه کم کنیم که کور گرفته یا یازده یعنی یک یکی

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “آموزش بافت کلاه مدل برگی از بالا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.