آشنایی با فنچ ها

آشنایی با فنچ ها

مجموعه: علمی
 • آشنایی با فنچ ها
 •  

  


  آشنایی بــا فنچ ها

  مجموعه: گیاهان؛حیوانات و آکواریوم

   

  آشنایی بــا فنچ ها

  فنچ ها بسیار پر سر و صدا هستند

   

  فنچ ها پرندگانی جذاب خود جوش و کاملا بازیگوش هستن کــه زادگاه آنان استرالیا و بعضی از کشورهای گرمسیری در شرق آسیا نــیــز می باشد.

  فنچ ها پرندگانی جذاب خود جوش و کاملا بازیگوش هستن کــه زادگاه آنان استرالیا و بعضی از کشورهای گرمسیری در شرق آسیا نــیــز می باشد از جمله هند و پاکستان و مصر کــه بــه تازگی نژادهای دیگری از ایــن پرنده نــیــز وارد ایران شدند و در اکثر پرنده فروشی ها عرضه می گردند. از آنجایی کــه قدرت بدنی ایــن پرنده در نگهداری  در خانه خیلی بالاست و می شــود از آن بــه عــنــوان گونه های مقاوم و کم هزینه در تمامی گونه ها  نام برد پــس اگــر تــا بــه حال هیچگونه پرنده ای نداشته اید و می خواهید تجربه نگهداری پرنده را داشته باشید فنچ می تواند بهترین گزینش و راحترین پرنده بــرای نگهداری در منزل باشد. در زیر بــه گونه ها و آموزش و نگهداری از فنچ می پردازیم.

   

  برخی از گونه های آن نظیر فنچ راه راه بومی استرالیا می باشد و برخی گونه های دیگر در مناطق وسیعی از اروپا پراکنده‌اند. همچنین گونه‌های دیگری از ایــن پرنده را می‌توان در اندونزی و تیمورشرقی بــه صورت بومی و در آمریکا؛ پرتغال و پورتوریکو بصورت رها سازی شده یافت. ایــن پرنده در دشت ‏های باز بــا درخت و درختچه‏ های پراکنده زیست می‏ کنند. امــا بــا مزاحمت‏ های انسان نــیــز کنار آمده و حــتـی در جاهایی کــه زیستگاهشان از بین می‏ رود و جای آن را ساخته‏ های دست بشر می‏ گیرد نــیــز بــه زندگی ادامه می ‏دهد. ایــن پرنده شامل انواع گوناگونی اســت کــه توسط محققین ژنتیک یــا تکثیر آن توسط دوستدارن ایــن حیوان بوجود آمدند. عمر ایــن پرنده بــه عوامل محیطی و ژنتیکی آن بسیار وابسته است. فنچ ها معمولاً پنج تــا ده سال عمر می‌کنند؛ و برخی معتقدند کــه تــا یازده سال زنده می مانند؛ و یکی از پرورش دهندگان اظهار می دارد کــه فنچ وی تــا دوازده سال عمر کرده و تــا سه ماه قبل از تلف شدن؛ تولید مثل می کرده ‌است. فنچ ها ازران قیمت بوده و برخی از نژادهای کمیاب آن کمی گران تر از بقیه بــه فروش می‌رسند؛ بــه همین علت تهیه چند قطعه فنچ بــرای نگهداری در منزل کاری بسیار ساده و آسان است. معمولاً فنچ ها را از قاره آفریقا؛ استرالیا و آسیا تهیه می‌کنند. فنچ ها پرندگان حساسی هستند و بــایــد آن‌ها را از دود سیگار و یــا بوهای تند آشپزخانه و یــا مواد ضد عفونی قوی محافظت کرد. زیــرا کــه ایــن بوهای تند می‌تواند باعث مرگ و میر پرنده شود. فنچ‌ها نسبت بــه صحبت کردن و یــا سوت زدن آدمی عکس العمل نشان داده و از ایــن کار خوشحال می‌شوند؛ امــا متاسفانه قدرت تقلید صدا را ندارند.

   

  تولید مثل

  یک جفت فنچ هنگامی کــه می‏ خواهند لانه سازی کـنـنـد رفتاری را از خود نشان می ‏دهند؛ بــه ایــن صورت کــه بــه شدت شروع بــه جمع آوری چیزهایی بــرای لانه سازی می ‏کنند. بهتر اســت در ایــن دوران کاغذ تکه تکه شده و شاخه‏ های کوچک مثل چوب جارو یــا برگ در اختیار آنها قرار داده شود. اگــر آنها چیزی بــرای جمع آوری پیدا نکنند از پر و پوست دانه ‏ها استفاده خواهند کرد. هــر چیزی می‏ تواند بــرای ساخت لانه در گوشه قفس یــا حــتـی در لانه ‏ای کــه صاحب پرندگان در اختیار آنان قرار داده و یــا حــتـی در ظرف غذا انباشته شود. وقتی ایــن رفتار از یک جفت فنچ دیده می ‏شود کــه آنها بــایــد یک لانه بــه بزرگی یک سیب یــا پرتقال بزرگ فراهم کنند. ایــن لانه همیشه بــایــد در بالاترین قسمت گوشه قفس قرار بگیرد. ایــن لانه بــایــد مقابل ظرف غذا و در فاصله نزدیک و معمولی از چوبی کــه بــرای نشستن فنچ‏ ها در نظر گرفته شده باشد. اگــر ایــن میله دور از لانه باشد فنچ نر روی آن نخواهد نشست و در طول دوران تخم گذاری فنچ ماده ترجیح می ‏دهد بالای لانه بنشیند. در طول دوران لانه سازی هــر دو وقتشان را در طول شب در کنار لانه صرف می ‏کنند.

   

  وقتی لانه مورد قبول واقع شــد و هــر شب را در آن سپری کردند؛ آنها اقدام بــه جمع آوری مقدار زیادی تکه‏ های نرم بــرای کف لانه از برگ و رشته‏ های مثل نخ و شاخه‏های نرم می‏ کنند. آنها موادی را ترجیح می ‏دهند کــه یک جفت از آنها بیشتر از ۲٫۵ سانتیمتر طول نداشته باشد و از هــر نوع و رنگی از مواد نرم استفاده می‏ کنند. لانه بــا کوچکترین چیزهای مــمــکن کــه بــرای ساختن لانه مناسب هستند در یک هفته قبل از تخم گذاری بسته می‏ شود. در هــر دوره تخم گذاری بین ۳ تــا ۱۲ تخم گذاشته می‏ شود.

   

  فنچ نر و ماده مــمــکن اســت از ۳ تــا ۱۲ تخم در دوره‏ ای کــه بــرای تخم گذاری فعال هستند بگذارند. جوجه‏ ها بــه ترتیب تخم گذاری سر از تخم در می‏ آورند. معمولا یک یــا دو تخم بدون آنکه جوجه ه‏ای از آن بیرون بیاید باقی می‏ ماند تــا والدین تغذیه جوجه ‏ها را شروع کنند. لانه بــایــد تنها بــه طور کامل بــه حال خود رها شود؛ در واقع بعد از آغاز دوره تخم گذاری و تــا زمانی کــه جوجه‏ ها جرات کـنـنـد خودشان از آن بیرون بیایند؛ نباید کاری بــه لانه پرنده داشت. چــون مــمــکن اســت از روی تخم خود بلند شــونــد و دیگر روی آن ننشینند. مدت زمانی کــه تخم ‏ها گذارده شــود تــا اینکه جوجه‏ ها جرات کـنـنـد از لانه بیرون آیند متغیر است٬ امــا معمولا تخم‏ های خوب ۱۴ تــا ۱۶ روز طول می ‏کشد تــا جوجه‏ ها از آن بیرون بیایند و همچنین ۳ تــا ۴ هفته از دنیا آمدن جوجه‏ ها زمان نیاز اســت تــا آنها از لانه بیرون بیایند. فنچ‏ ها معمولا والدین بسیار خوبی هستند و بــا میل و اشتیاق بــه نوبت بر روی تخم‏ ها و همین طور بعد از آن کنار جوجه ‏ها ‏می‏ نشینند و آنها را بــه نوبت تغذیه می‏ کنند.

   

  تا وقتی کــه هــمــه جوجه ‏ها از لانه بیرون نیامدند و بدون وابستگی بــه پدر و مادرشان بر روی میله ننشسته ‏اند؛ لانه نباید از قفس خارج شود. بعد از بیرون آمدن هــمــه جوجه‏ ها؛ فنچ مادر بــه سرعت بــرای دوره بعدی تخم گذاری بــه لانه بر می‏ گردد. وقتی کــه ماده شروع بــه تخم گذاری می‏ کند؛ تنها جفت او اجازه خواهد داشت در لانه باشد. شروع دور بعدی تخم گذاری هنگامی کــه هنوز جوجه‏ های قبلی در لانه باشند باعث می‏ شــود کــه استرس و فشار زیادی بــه پرنده‏ ها وارد شود. پرنده نر اجازه نخواهد داد هیچ پرنده ‏ای در نزدیکی لانه در هنگام تخم گذاری باشد. پرنده نر در ایــن هنگام شروع بــه نزاع بــا سایر پرندگان و سر و صدا و حمله کردن بــه آنها می‏ کند.

   

  آوازها و صداها

  این پرنده‏ ها بسیار پر سر و صدا هستند. صدای آنها می ‏تواند یک بییپ یــا مییپ بلند باشد و در واقع صدای آنها تعداد کمی از ایــن نوع صدا است. ریتم آواز در نرها پیچیده‏ تر است؛ و آواز هــر نر متفاوت است. هــر چند پرنده‏ ها صدایشان بــا دیگر اعضای خانواده‏ هایشان یکسانی ‏هایی دارد. و هــمــه فنچ ‏ها در یک چهارچوب خاص و یک ریتم خاصی آواز می‏ خوانند. فنچ نر صدایش را بــا اختلافی کم بــه پسرش منتقل می ‏کند. آواز تــا دوره بلوغ مــمــکن اســت تغییر کــنــد امــا پــس از آن در تمام طول عمر پرنده ثابت باقی می‏ ماند. تحقیقات علمی در موسسه «ریکن» در ژاپن اشاره کرده اســت کــه آواز خواندن در ماده‏ ها در واقع یک پاداش بــرای هیجان فنچ نر می ‏باشد؛ و باعث هیجانی‏ تر شدن وی می ‏شود.

   

  فنچ‏های نر توانایی آواز خواندنشان را در دوره بلوغ و زمانی کــه ماده‏ ها هنوز ایــن توانایی را ندارند؛ بدست می‏ آورند. علت ایــن رشد متفاوت؛ جایی در دوران جنینی اســت کــه فنچ ‏نر استروژن را تولید می‏ کند؛ کــه ایــن هورمون در مغز شبیه تستسترون می‏ شود؛ کــه بــه پیشرفت سیستم اعصاب مورد نیاز بــرای آواز خواندن می‏ انجامد. صدای آنها بــا تعداد کمی آواهای درهم شروع می‏ شود. امــا آنها دائم سعی و تلاش می‏ کـنـنـد آواز خود را بــا آنچه از صدای پدرشان در خاطرشان مانده تطبیق بدهند؛ و صدایشان بسرعت تکمیل می ‏شود. در طول ایــن مدت آنها آوازشان را بــا صداهایی کــه در اطرافشان می ‏شنوند؛ تکمیل خواهند کرد. همچنین از صدای آواز سایر نرهای نزدیک خودشان نــیــز الهام می‏ گیرند.

   

  فنچ ‏های نر از صدایشان تــا حدودی بــرای یافتن جفت استفاده می‏ کـنـنـد و بــرای جفت گیری معمولا از یک صدای منظم بلند استفاده می ‏کنند. همچنین فنچ‏ ها یک صدای «هیس» در موقعی کــه قصد دفاع از محدوده خود را دارند از خود تولید می ‏کنند.

   

  محبوبیت آنها بــه خاطر توانایی زیادشان در تولید مثل اســت و هــر کسی می ‏تواند از آنها جوجه بگیرد و توانایی آنها در زندگی در مناطق خشک. ایــن توانایی ‏ها باعث شده کــه فنچ بــه عــنــوان یک پرنده آواز خان خانگی مورد پسند عامه قرار بگیرد.

   

  تعیین جنسیت فنچ

  تعیین جنسیت در گونه های مختلف فنچ از گونه ای بــه گونه دیگر متفاوت اســت در برخی از گونه ها نظیر فنچ راه راه رنگ و شکل پرنده نر و ماده بــا هم تفاوت دارند و می توان بــه راحتی از روی رنگ و شکل ظاهری نر و ماده را از یکدیگر تمییز داد. در گونه فنچ راه راه می ‏توان بــه سادگی آنها را از هم تشخیص داد. فنچ‏ های نر معمولا پرهای نارنجی روشنی بر روی گونه‏ هایشان دارند. و یک منقار سرخ رنگ (در مقابل منقار نارنجی ماده) و همراه بــا یک طرح سیاه و سفید مشخص. در برخی موارد رنگ منقار تنها گزینه بیان کننده جنسیت هست؛ چــون رنگ نارنجی روی گونه بعضی وقتها کم رنگ می‏ شــود یــا اصلا از بین می ‏رود. جوجه ‏ها نــیــز معمولا شبیه رنگ پدر و مادرشان هستند و گاهی نــیــز بــا رنگ آنها اختلاف دارند. جوجه‏ های درون لانه خاکستری هستند کــه در برخی جاها بــا رنگ سفید کامل شده است. ایــن اختلاف‏ ها بــه علت جفت گیری‏ های مختلف بین انواع مختلف فنچ‏ ها در یک مکان خاص کــه آنها در کنار هم نگهداری می‏ شــونــد مثل مغازه پرنده فروشی بروز می‏ کند. بــه هــر حال پرنده گونه نارنجی کــه بسیار فعال و سرسخت‏تر هستند مطمئناً یک نر جوان اســت و گونه‏ های نارنجی نــیــز از دو ماهگی ظاهر می‏ شوند. همچنین فنچ‏ های بسیار جوان منقاری سیاه رنگ دارند و وقتی بــه سن بلوغ برسند رنگی می‏ شود. در برخی گونه های دیگر نر و ماده کاملاً شبیه بــه هم بوده و امکان تعیین جنس مقدور نمی باشد بــرای مثال در فنچ طلایی علایم چندانی بــرای تشخیص نر و ماده وجود ندارد ولــی بــه میزان زیادی می‌توان جنس پرنده را بــا بازرسی مخرج آن تعیین کــرد ورنگ آن در پرنده ماده بــه رنگ روشن ودر پرنده نر بــه رنگ تیره تــا مشکی است. فنچ های نابالغ رنگ شان تیره تر از فنچ های بالغ است. فــقــط در حالی کــه رنگ پرهای فنچ ها تیره تر است؛ شما می‌توانید بــه سن تقریبی آن ها پی ببرید. فنچ ها در سن شش ماهگی دارای پرهای کامل شده و جثه آن ها همانند جثه بالغ ها می شود.

   

  تغذیه و عادات

  فنچ جزو پرندگان دانه خوار اســت و منقارشان بــرای پوست کندن دانه‏ های ریز تناسب یافته‌است. فنچ‏ها ارزن را ترجیح می‏ دهند؛ امــا تخم سایر میوه ‏ها را نــیــز می‏ خوردند. همزمان کــه آنها ارزن را بــه عــنــوان غذای اصلی می‏ خورند؛ از خوردن میوه (خیار؛ پرتقال؛ انگور؛ سیب و سبزیجات (کاهو ؛ سبزی خوردن و …) و تخم مرغ (مخصوصا هنگام تخم گذاری) لذت می‏ برند. آنها همچنین غذاهای زنده مثل کرم ارزن و یــا سایر حشرات را نــیــز دوست دارند. آنها همچنین بــه شاخه کوچک ارزن نــیــز علاقمند هستند و یک یــا دو پرنده یک شاخه کوچک را در عرض چند روز خواهند خورد. فنچ‏ ها در خوردن بسیار حریص و شلوغ هستند؛ مثلا دانه‏ ها را بــه هــر سو پخش می‏ کنند. البته ایــن رفتار کمک زیادی بــه تکثیر دانه‏ها در طبیعت می‏ کند. گذاشتن مقداری خاک در قفس یــا ظرف کوچک آب بــرای استحمام آنها بسیار مفید اســت و پرنده ‏ها خود را در آنها تمیز می‏ کنند.

   

  عموما در جهان نژادهای بسیاری از فنچ یافت می شــود امــا نژاد قفسی آن در جهان و در ایران بیشتر 2 گونه است:

  1. فنچ کامل سفید

  2. فنچ گور خری یــا زبرا

   

  تفاوت ایــن دو گونه فــقــط فقط در ظاهر پرنده اســت مثلا گونه ماده فنچ در نوع زیــرا خاکستری کامل است.

   

  اما ماده در نوع سفید تمام بالهایش سفید است.

  البته مــمــکن اســت فنچ سفید نــیــز دو رگه باشد و ژن زبرا آن پنهان باشد.

   

  به هــر حال بهترین انتخاب بــرای جفت گیری و نگهداری فنچ به نظر بنده بــه صورت زیر اســت کــه زیباترین جوجه فنچ ها را بــه شما می دهد.

   

  فنچ نر : گونه زبرا

  فنچ ماده : گونه تمام سفید

   

  آشنایی بــا فنچ ها

  فنچ گونه زبرا فنچ نر و فنچ ماده ی سفید بهترین بــرای جفت انداختن است

   

  انواع فنچ مصری یــا جاوا یــا نرگسی

  این اخرین نوع فنچ جاوا اســت کــه بسیار شبیه بــه نوع وحشی اســت ولــی بدن آنها خاکستری اســت و در نگاه اول واقعا شبیه بــه نوع وحشی خود اســت کــه بــه نام  Pied نامیده می شود

   

  انواع فنچ مصری

  یکی دیگر از انواع فنچ های جاوا یــا نرگسی یــا مصری نوع Cream یــا Pastel Fawn است.

  این نوع یکی از انواع گران ترین و کمیاب ترین فنچ ها اســت که بدنی سفید دارند بــا کلاه؛ دم و زیر شکم قهوه ای هستند.

   

  انواع فنچ

  گونه‌های فنچ عبارتند از

  فنچ راه راه

  فنچ طوطی وار آبی رخ

  فنچ بنگالی

  فنچ نواری

  فنچ جاوه

  فنچ بلوطی

  فنچ چاشنی

  فنچ مونیای سر سفید

  فنچ مونیای ملوکان

  فنچ آوازه خوان

  فنچ کشیش آفریقایی

  فنچ سرخ زیبا

   

  طرز تشخیص نر و ماده بــه ایــن گونه خواهد بود کــه فنچ نر دارای نوک قرمز پررنگ در اکثر مواقع دارای دو لکه ی نارنجی تیره مایل بــه اخرایی دردوطرف گونه هایش دارد و بدن آن دارای خال های ریز در زیر بالشان هست کــه بــه جذابیت فنچ نر می افزاید. فنچ ماده نوک نارنجی فاقد نقش و نگارهای زیاد خواهد بود. فنچ ها اگــر بــا تغذیه مناسب روبرو شــونــد زمانی کــه بــه سن دو ماهگی می رسند بالغ می شــونــد و توانایی تشکیل خانواده و جفت گیری را خواهند داشت.

   

  جفت گیری و آماده شدن بــرای تولید مثل زمانی دیده خواهد شــد کــه بهترین شرایط نگهداری را بــا موارد ذکر شده بــرای پرنده بدون هیچ گونه فضولی ومزاحمت برایشان ایجاد نمود برخی از فنچها مــمــکن اســت جفتی کــه شما برایشان انتخاب کرده اید را نپسندند بنابراین اگــر یک جفت فنچ را بیش از سه ماه در محیط مناسب بــرای نگهداری بــا تغذیه ی مناسب نگهداری نمودید و علاقه ی جنسی بینشان مشاهده ننمودید.

   

  گردآوری : بخش علمی بیتوته

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “آشنایی با فنچ ها”

  دیدگاه ها بسته شده اند.